Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

เรื่องร้องเรียน
  ขอแจ้งการดำเนินการข้อร้องเรียน

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
10/07/2557
 
เวลา ~ 10.30 น.
ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า รพ.สวนผึ้งได้มีการ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง จริงแล้วพบว่ามีมูลในลักษณะที่มีพฤติกรรมบริการที่ไม่พึงประสงค์ ทาง รพ.สวนผึ้งต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง และได้แจ้งให้หัวหน้าฝ่าย/
งาน มีการตักเตือน และควบคุมพฤติกรรมบริการ ให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไป หากพบว่ายังมีข้อขัดข้องในการให้บริการ หรือ ไม่ได้รับความสะดวกสามารถแจ้งได้ที่ หน่วยลูกค้าสัมพันธ์ 032-364496-8 ต่อ 204 ค่ะ

ด้วยความขอบคุณ
งานลูกค้าสัมพันธ์ รพ.สวนผึ้ง
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์