Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

เรื่องร้องเรียน
  รับทราบข้อร้องเรียนของ คุณญาณวรรณ

งานลุกค้าสัมพันธ์
21/04/2565
 
   รพ.สวนผึ้งได้รับทราบข้อขัดข้องดังกล่าวแล้ว ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการรับบริการด้วย เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ผู้รับบริการค่อนข้างมากซึ่งแจ้งรับบริการทั้งผู้เป็นกลุ่มเสี่ยงและผู้ติดเชื้อ จึงทำให้การประสานงานกับส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องค่อนข้างล่าช้า รพ.สวนผึ้งรับทราบและจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไป
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์