Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

เรื่องร้องเรียน
  ติดโควิด ไปแจ้ง วันที่ 15   แต่ ทาง ร.พ โทรกลับมา 

ญาณวรรณ รอดแระเสริฐ
19/04/2565
 
ขาดการติดตามและการใส่ใจ ทาง ร.พ
ทิ่งระยะเวลานานไปมั้ยคะ 4 วัน
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์