Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

เรื่องร้องเรียน
  ขอสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการให้บริการห้องพักผู้ป่วย แบบห้องรวม และแบบห้องพิเศษ

ปาริชาต ธีรธรรมานนท์
31/03/2564
 
ดิฉัน ชื่อ ปาริชาต ธีรธรรมานนท์ อาศัยใน หมู่ 8 สวนผึ้ง ดิฉันเป็นคนกรุงเทพ และย้ายมาทำเกษตรที่สวนผึ้งได้เกือบ 13 ปี ปกติมารับการบริการไปกลับก็ไม่มีปัญหาอะไร จนเมื่อ 1-3 วัน มานี่ มีปัญหากับพยาบาลที่ให้บริการที่นี่ เกี่ยวกับการขอพักหัองผู้ป่วยพิเศษ (เรื่องนี้เมื่อวานได้แจ้งแผนกรับร้องทุกข์ไปแล้ว)

วันนี้มารับการรักษาปกติ แต่บรรยากาศการรักษาของคุณหมอดูตรึงเครียต และยังพูดถึงเรื่องห้องพักขึ้นมาอีก

ดังนั้น ดิฉันจึงคิดว่าประเด็นนี้คงยังไม่ได้รับการแก้ไข

อย่างที่ดิฉันแจ้งไปแล้วกับพนักงานรับเรื่องของโรงพยาบาลว่า ดิฉันอยู่ที่อำเภอสวนผึ้ง คนเดียว ไม่มีญาติพี่น้องที่จะสามารถมาดูแลเวลาเจ็บป่วยหรือมาเฝ้าไข้ที่โรงพยาบาลได้ ดังนั้น เวลาที่ดิฉันป่วยที่จำเป็นต้องพักที่โรงพยาบาล จึงผิดกฎการเข้าพักของโรงพยาบาลทันที ซึ่งเป็นสิ่งที่ดิฉันข้องใจอย่างมาก (แต่กรณีของดิฉัน ตอนแรกคุณหมออนุญาติให้พักห้องผู้ป่วยพิเศษได้ แต่ต่อมา คุณหมอเปลี่ยนให้มาพักผู้ป่วยรวมได้ และดิฉันก็ปฏิเสธการใช้ห้องผู้ป่วยรวมนั้น เหตุผลดังกล่าวดิฉันก็ได้แจ้ง พนักงานรับเรื่องร้องเรียนของท่านแล้วเช่นกัน)


สิ่งที่ดิฉันต้องการตอนนี้คือ อยากให้ท่านผู้บริหารของโรงพยาบาลปรับปรุงการให้บริการและนโยบายของการบริการหัองผู้ป่วยรวม และห้องผู้ป่วยพิเศษ

1 ห้องผู้ป่วยรวม เรื่องเสียงและพฤติกรรมส่วนตัวต่างๆของบรรดาญาติที่มาเฝ้าไข้ อันก่อให้เกิดการรบกวนการพักรักษาตัวของผู้ป่วยคนอื่นๆ เช่น พูดคุยเสียงดัง เปิดเพลง เล่นเกมส์ ดูหนัง และสุขลักษณะอื่นๆเป็นต้น

2 ห้องผู้ป่วยรวม ควรจัดตู้และที่คล้องสำหรับใส่อุปกรณ์ล๊อคแม่กุญแจ (ผู้ป่วยอาจต้องนำอุปกรณ์ในการล๊อคมาเอง) 
สำหรับคนไข้ที่จำเป็นต้องเก็บรักษาของมีค่า และของส่วนตัว อื่นระหว่างเข้าพักรักษาตัว

3 ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ควรผ่อนปรนให้ผู้ป่วยที่ไม่ญาติมาเฝ้าเข้าพักในห้องผู้ป่วยพิเศษได้ โดยอาจคิดอัตราเพิ่มพิเศษกรณีที่ ต้องให้พยาบาลหรือพนักงานเข้ามาแวะดูอาการบ่อยครั้งขึ้น 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และหวังว่าข้อเสนอแนะของดิฉันจะได้รับการพิจารณา
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์