Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

เรื่องร้องเรียน
  รับทราบข้อร้องเรียนของ คุณบุตรธิดา อนันตาวระ

ลูกค้าสัมพันธ์
18/03/2564
 
รพ.สวนผึ้งได้รับทราบข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว รพ.สวนผึ้งจะดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขได้ดีขึ้นในโอกาสต่อไป 

ด้วยความขอบคุณ งานลูกค้าสัมพันธ์
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์