Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

เรื่องร้องเรียน
  ควรเปลี่ยนหรืออัพเดทข้อมูลใหม่ได้แล้ว

บุตรธิดา อนันตาวระ
18/03/2564
 


เดินทางไปก็ไกลพอไปถึงบอก ฉีดวัคซีนเปลี่ยนเป็นวัน พุธ โธ่ ใครจะไปตรัสรู้ละท่านเอ้ย 
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์