Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

เรื่องร้องเรียน
  ได้รับบริการช้ามาก

ปวิชญาดา ขุนรักษา
02/01/2564
 
มา รพ. ตั้งแต่เที่ยงครึ่ง  บ่าย3โมงครึ่งยังไม่ได้รับการตรวจ  เข้าใจว่าสถานการณ์โควิท  แต่ควรคำนึงถึงผู้ป่วยที่ถูกแยกเพราะเป็นไข้ มีน้ำมูก.  ควรได้รับการตรวจก่อนไหม   ขนาดไม่ได้ออกนอกพื้นที่ยังนานขนาดนี้  แล้วเด็กยังไม่ถึง1ขวบ รอจนหลับ. พอกลับเดี๋ยวจะตามหมอให้  บริการแย่มาก
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์