Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

เรื่องร้องเรียน
   ขอชี้แจง กรณีการใช้คำพูดกับผู้ป่วย คุณสุนิสา

งานลูกค้าสัมพันธ์
22/09/2563
 
   รพ.สวนผึ้งขอขอบคุณในการให้คำชี้แนะเพื่อนำไปพัฒนาให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไป 

   รพ.สวนผึ้งรับทราบข้อมูลและจะทำการตรวจสอบแล้วจะเรียนแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป 

                           ด้วยความขอบคุณยิ่ง 

งานลูกค้าสัมพันธ์  032-731800-2 ต่อ 444 วันเวลาราชการ (วันจันทร์ - วันศุกร์ 8.30 น. - 16.30 น.)
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์