Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

เรื่องร้องเรียน
  ขอชี้แจงกรณีคำถามคุณ อรชร

งานลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลสวนผึ้ง
12/06/2563
 
เรียนชี้แจงผู้รับบริการทราบโรงพยาบาลสวนผึ้งขอขอบคุณในคำแนะนำเพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบบริการโรงพยาบาลสวนผึ้งให้ดียิ่งขึ้นต่อไปจากข้อมูลดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการทบทวนร่วมกันพบว่าเกิดจากการประสานงานระหว่างหน่วยงานทำให้เกิดข้อติดขัดดังกล่าวขึ้น ดังนั้นจึงได้มีการทบทวนกระบวนการประสานงานร่วมกันและกำหนดการปรับปรุง การประสานงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบริการที่ดีอย่างต่อเนื่องต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งที่ด้วย
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์