Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

เรื่องร้องเรียน
  ขอชี้แจงกรณี การใช้คำพูดกับผู้ป่วย

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
17/10/2562
 
รพ. สวนผึ้งได้รับเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว จะดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขต่อไปค่ะ
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์