Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

เรื่องร้องเรียน
  ขอชี้แจงกรณีคำถามคุณ ศิรภัสสร

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
03/11/2558
 
รบกวนขอรายละเอียดเพิ่มเติมและกรุณาติดต่อกลับที่งานศูนย์ประกันสุขภาพ 032-364496 - 8
ต่อ 211,212 ในเวลาราชการ เพื่อสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบต่อไป
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์