Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

บริการจากเรา
วันจันทร์
ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.30 น.  ให้บริการผู้ป่วยฝากครรภ์รายใหม่ ผู้ป่วยคลีนิกโรคปอดและตรวจโรคทั่วไป
ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.30 - 16.00 น.  ให้บริการผู้ป่วยฝากครรภ์รายใหม่ ให้บริการตรวจโรคทั่วไป
วันอังคาร
ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.30 น.  ให้บริการฝากครรภ์  ตรวจครรภ์และตรวจโรคทั่วไป
ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.30 - 16.00 น.  ให้บริการผู้ป่วยคลีนิกคลายเครียดและตรวจโรคทั่วไป
วันพุธ
ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.30 น. ให้บริการคลีนิกสุขภาพเด็กดี ฉีดวัคซีนและตรวจโรคทั่วไป
ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.30 - 16.00 น.  ให้บริการผู้ป่วยคลีนิกให้คำปรึกษา
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.30 น.  
ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.30 - 16.00 น.  ให้บริการคลีนิกความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์  และตรวจโรคทั่วไป
วันศุกร์
ช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.30 น.  ให้บริการผู้ป่วยคลีนิกความดันโลหิตสูงและตรวจโรคทั่วไป
ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.30 - 16.00 น.  ให้บริการตรวจโรคทั่วไป
นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ  ทางโรงพยาบาลสวนผึ้งจะรับเฉพาะผู้ป่วยหนัก  อุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยเจ็ํบครรภ์คลอด
และวันจันทร์แรกของทุกเดือนจะมีคลีนิกผู้สูงอายุ
ทางโรงพยาบาลสวนผึ้งได้เปิดให้บริการผู้ป่วยคลีนิกโรคหอบหืดในวันพฤหัสบดีที่ 2 และ วันพฤหัสบดีที่ 4 ของทุกเดือน  ตั้งแต่เวลา 13.30 - 16.00 น.

โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์