Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

พยาบาลพอใจหารือนายกฯ รับปากบรรจุเป็นข้าราชการภายใน 3 ปี
ภาพประกอบข่าว
นายกรัฐมนตรี รับปากว่า จะบรรจุพยาบาลลูกจ้างชั่วคราวทั้งหมดเป็นข้าราชการ ภายในเวลา 3 ปี โดยตัวแทนเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพชั่วคราวพอใจกับแนวทางการแก้ไขปัญหา

ศ.เกียรติคุณ วิจิตร ศรีสุพรรณ นายกสภาการพยาบาล และตัวแทนเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว แถลงผลการแก้ไขปัญหาบรรจุพยาบาลลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการ หลังประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ว่า ที่ประชุม มีมติให้พิจารณาบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการ จำนวน 22,641 อัตรา เฉลี่ยบรรจุ 3 รอบ รอบละ 7,547 อัตรา โดยพิจารณาจากอายุงาน ภาระงาน สถานพยาบาล และพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นหลัก ส่วนลูกจ้างที่เหลือ จะให้บรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณสุขก่อน ซึ่งจะทำให้ทดแทนสิทธิประโยชน์ที่สูญเสียไปจากการเป็นลูกจ้างชั่วคราว เช่น สิทธิประโยชน์ด้านสินเชื่อ ๆ ค่ารักษาพยาบาล การสงเคราะห์บุตร การชราภาพ รวมถึงขยับสัญญาจ้างจากปีต่อปีเป็น 4 ปี เป็นต้น
ส่วนผลการประชุมจะถูกนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง ในวันที่ 11 ธันวาคมนี้ หากผ่านมติคณะรัฐมนตรี พยาบาลลูกจ้างชั่วคราวที่ตกค้างไม่ได้รับการบรรจุมาตั้งแต่ปี 2547 จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ ในรอบแรก 7,547 อัตรา ในเดือนมกราคมปีหน้า และรอบสุดท้าย ภายในเดือนตุลาคมปี 2557

ทั้งนี้ ตัวแทนเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพชั่วคราวพอใจกับแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยระบุว่าจะไม่นัดหยุดงานทั่วประเทศในต้นปีหน้าตามที่ได้กำหนดไว้ แต่จะขอรอดูผลการประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนว่าจะมีการอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามที่หารือร่วมกัน จะมีการกำหนดการเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่ง
ศ.เกียรติคุณ วิจิตร ศรีสุพรรณ นายกสภาการพยาบาล และตัวแทนเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว แถลงผลการแก้ไขปัญหาบรรจุพยาบาลลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการ หลังประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ว่า ที่ประชุม มีมติให้พิจารณาบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการ จำนวน 22,641 อัตรา เฉลี่ยบรรจุ 3 รอบ รอบละ 7,547 อัตรา โดยพิจารณาจากอายุงาน ภาระงาน สถานพยาบาล และพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นหลัก ส่วนลูกจ้างที่เหลือ จะให้บรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณสุขก่อน ซึ่งจะทำให้ทดแทนสิทธิประโยชน์ที่สูญเสียไปจากการเป็นลูกจ้างชั่วคราว เช่น สิทธิประโยชน์ด้านสินเชื่อ ๆ ค่ารักษาพยาบาล การสงเคราะห์บุตร การชราภาพ รวมถึงขยับสัญญาจ้างจากปีต่อปีเป็น 4 ปี เป็นต้น

ส่วนผลการประชุมจะถูกนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง ในวันที่ 11 ธันวาคมนี้ หากผ่านมติคณะรัฐมนตรี พยาบาลลูกจ้างชั่วคราวที่ตกค้างไม่ได้รับการบรรจุมาตั้งแต่ปี 2547 จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ ในรอบแรก 7,547 อัตรา ในเดือนมกราคมปีหน้า และรอบสุดท้าย ภายในเดือนตุลาคมปี 2557

ทั้งนี้ ตัวแทนเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพชั่วคราวพอใจกับแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยระบุว่าจะไม่นัดหยุดงานทั่วประเทศในต้นปีหน้าตามที่ได้กำหนดไว้ แต่จะขอรอดูผลการประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนว่าจะมีการอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามที่หารือร่วมกัน จะมีการกำหนดการเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่ง

ที่มา ThaiPBS
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์