Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

เตือนโรคข้อเสื่อมในผู้สูงอายุอันตรายถึงขั้นพิการ
ภาพประกอบข่าว
สธ.เตือนโรคข้อเสื่อมกำลังคุกคามคนทั่วโลกเป็นแล้วกว่า 40 ล้านคน เฉพาะไทยกว่า 6 ล้านคน คาด 10 ข้างหน้าป่วยเพิ่มเป็น 570 ล้านคน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ 50 ปีขึ้นไป และควรเอาใจใส่เพราะอาจรุนแรงจนพิการถาวรได้...

เมื่อวันที่ 14 ต.ค.2555 นพ.สุรวิทย์  คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ขณะนี้โรคข้อเสื่อมกำลังคุกคามสุขภาพของประชากรทั่วโลก โดยองค์การอนามัยโลก ระบุว่าปัจจุบันประชากรทั่วโลกป่วยเป็นโรคข้อ โรคกระดูกพรุน โรคกระดูกสันหลัง และโรคที่เกิดจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อกว่า 40 ล้านคน คาดในอีก 10 ปีข้างหน้าจำนวนผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นเป็น 570 ล้านคนหรือเพิ่มขึ้นกว่า 14  เท่าตัว ซึ่งครึ่งหนึ่งเป็นผู้สูงอายุ

สำหรับโรคข้อมีมากกว่า 100 ชนิด แต่ที่พบได้บ่อยคือ โรคข้อเสื่อม เข่าเสื่อม โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคกระดูกพรุน โรคปวดหลังปวดคอ โรคลูปัส โรคนิ้วล็อก โรคไหล่ติด และโรคกระดูกสันหลังติดแข็ง มักพบในผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป 

จากการประเมินสถานการณ์ในประเทศไทย พบว่า ทั่วประเทศพบผู้ป่วยโรคข้อปีละกว่า 6 ล้านคนและในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งเป็นผู้สูงอายุ 
ประมาณว่าขณะนี้ผู้สูงอายุไทยที่มีเกือบ 8 ล้านคน ร้อยละ 50 หรือประมาณเกือบ 4 ล้านคนป่วยเป็นโรคข้อ หรือในผู้สูงอายุทุกๆ 2 คน จะมีผู้เป็นโรคข้อ 1 คน ส่วนอาการที่พบได้บ่อย อาทิ ข้อเสื่อม เข่าเสื่อม เข่าโก่ง และเข่าเก  หากไม่ได้รับการรักษากระดูกจะถูกทำลายจนถึงขั้นพิการได้

ด้านเภสัชกรหญิงกุสุมาลย์  ไตรวิทยานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
กล่าวว่า คนทั่วไปเมื่อป่วยเป็นโรคข้อและกระดูกมักไม่ค่อยใส่ใจ และคิดว่าเป็นโรคของผู้สูงอายุเท่านั้น ซึ่งเป็นการเข้าใจผิดจนทำให้กระดูกเสื่อมลงเรื่อยๆ และรุนแรงขึ้นอาจพิการถาวรได้.

ที่มา Thairath
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์