Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ไทยขาดดุลการคลังครึ่งปี 4 แสนล้าน
ภาพประกอบข่าว
นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า ฐานะการคลังของภาครัฐบาล ตามระบบ สศค. ในไตรมาสที่ 2 ขาดดุล 2.5 แสนล้านบาท ส่งผลให้ครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2555 ดุลการคลังภาครัฐบาลขาดดุล 4.01 แสนล้านบาท

ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2555 ตั้งแต่ ม.ค. - มี.ค. 2555 ดุลการคลังภาครัฐบาลขาดดุล 2.5 แสนล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 1.55 แสนล้านบาท โดยรัฐบาลมีรายได้ทั้งสิ้น 7.06 แสนล้านบาท สูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 4.69 หมื่นล้านบาท เนื่องจากการจัดเก็บภาษีที่สำคัญได้สูงขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังเหตุการณ์อุทกภัย และรัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้สูงขึ้น

ขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสูงขึ้น รวมทั้งบัญชีเงินนอกงบประมาณได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสูงขึ้นที่สำคัญ คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับการเบิกจ่ายของรัฐบาลรวมทั้งสิ้น 9.58 แสนล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้วถึง 2.02 แสนล้านบาท หรือ 26.9% เนื่องจากงบประมาณ 2555 ล่าช้าส่งผลให้การเบิกจ่ายสูงขึ้น นอกจากนี้บัญชีเงินนอกงบประมาณมีรายจ่ายเงินชดเชยสูงขึ้นจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ส่งผลให้ในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2555 ดุลการคลังภาครัฐบาลขาดดุล 4.01 แสนล้านบาท คิดเป็น 3.5% ของจีดีพี สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้วที่ขาดดุล 3.22 แสนล้านบาท

สำหรัลดุลการคลังเบื้องต้นของรัฐบาล ซึ่งเป็นดุลการคลังที่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของรัฐบาลและทิศทางของนโยบายการคลังของรัฐบาลอย่างแท้จริง โดยไม่นับรวมรายได้และรายจ่ายจากดอกเบี้ยและการชำระคืนต้นเงินกู้ขาดดุลทั้งสิ้น 3.6 แสนล้านบาท คิดเป็น 3.6% ของจีดีพี สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้วที่ขาดดุล 2.79 แสนล้านบาท

นายสมชัย กล่าวว่า การขาดดุลการคลังของภาครัฐบาล ในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2555 เป็นไปตามนโยบายการคลังของรัฐบาลในปีนี้ที่เป็นงบประมาณแบบขาดดุล เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ นอกจากนี้การดำเนินมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลเพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจจะทำให้เศรษฐกิจประเทศไทยขยายตัวอย่างยั่งยืน
ไฟล์แนบ 4DM7G1I38X2ZO16R4H2J.jpg
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์