Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้า
ภาพประกอบข่าว
         กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ จะดำเนินการประกาศเผยแผนการจัดซื้อชุดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสดงอาทิตย์ กำลังการผลิตไม่เกิน 110 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง ที่โรงพยาบาลสวนผึ้ง ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จัดซื้อด้วยเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 77 แห่ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
          จึงขอประชาสัมพันธ์แผนงานดังกล่าวให้แก่ผู้สนใจ 

เอกสารรายละเอียดแผนการจัดซื้อ : https://drive.google.com/file/d/1GOAJKAo6IFmKUhAm7J5DFhzQbILD6G0b/view
โพสต์โดย admin

โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 032-731-818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์