Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ประกวดราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง 3 รายการ
ภาพประกอบข่าว
      กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ จะดำเนินการประกาศประกวดราคาจัดซื้อ / จัดจ้าง เงินงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย
1. เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบแขวนเพดาน จำนวน 1 เครื่อง
2. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง
3. จ้างติดตั้งระบบตรวจจับควัน จำนวน 1 ระบบ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1KnISMt6VOWL3K6W-TezD6D6ETXH8XZVN/view?usp=sharing
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์