Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้างปี 2565
ภาพประกอบข่าว
      ด้วยโรงพยาบาลสวนผึ้ง ได้รับแจ้งจัดสรรเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2565 ในการจัดซื้อ จัดจ้าง จึงขอดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง ดังเอกสารแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายได้ที่ : t.ly/cFU4
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์