Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว...
ภาพประกอบข่าว
               โรงพยาบาลสวนผึ้ง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ประจำห้องทันตกรรม) จำนวน 1 ตำแหน่ง
  
              ผู้สมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสวนผึ้ง ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1LfihN9usT7i3sL9Pf34aCKfUIiDMA2ol/view?usp=sharing
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์