Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ภาพประกอบข่าว
                โรงพยาบาลสวนผึ้งรับสม้ครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่
  1. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
  2. พนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
              ผู้สมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสวนผึ้ง ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1Ur2z7Td3FNz58xxVX8-o7Crv7nL9F9cg/view?usp=sharing ;
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์