Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

แจ้งทำลายเวชระเบียนที่ขาดการติดต่อเกิน 5 ปี
ภาพประกอบข่าว
                            โรงพยาบาลสวนผึ้ง จะทำลายเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่ขาดการติดต่อในการตรวจรักษาเกินระยะเวลา 5 ปีและเวชระเบียนผู้ป่วยในปี พ.ศ. 2558 หากท่านมีความประสงค์ให้ทางโรงพยาบาลเก็บรักษาแฟ้มเวชระเบียน  กรุณาติดต่อแผนกเวชระเบียน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกเวชระเบียน โรงพยาบาลสวนผึ้ง โทร 032-731800 ต่อ 112
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์