Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

โรงพยาบาลสวนผึ้ง ประกาศแผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์พร้อมน้ำยา
ภาพประกอบข่าว
         กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โรงพยาบาลสวนผึ้งจะดำเนินแผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 18 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 จึงขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการดังกล่าว

ดาวน์โหลดรายละเอียดแผนกรเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์พร้อมน้ำยาได้ที่ : shorturl.at/xNT29
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์