Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

จริยธรรมการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์
ภาพประกอบข่าว
     โรงพยาบาลสวนผึ้ง ขอเผยแพร่แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของโรงพยาบาลสวนผึ้ง รายละเอียดตามเอกสารต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดได้ที่ : shorturl.at/sEOY3
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์