Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ประกาศขายทอดตลาด
ภาพประกอบข่าว
          โรงพยาบาลสวนผึ้ง ประกาศขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคคลทั่วไป และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ : shorturl.at/txKV5
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์