Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ
ภาพประกอบข่าว
               โรงพยาบาลสวนผึ้ง มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก จำนวน 4 เครื่อง

    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564
    ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดได้ที่ : shorturl.at/bhCFI
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์