Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ประชาสัมพันธ์แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์
ภาพประกอบข่าว
       ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่ว งานพัสดุ ขอดำเนินการเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 16 รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังเอกสารแนบท้ายต่อไปนี้

ดาว์นโหลดเอกสารได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1LqL-kR5BzrXG5oN3rb3Lt-K7iOL1WHIG/view?usp=sharing
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์