Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ประกวดราคาจัดจ้างระบบประปา
ภาพประกอบข่าว
        กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ จะดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) จัดจ้างก่อสร้างระบบประปาภายนอก (รับน้ำจากการะประปา) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 120 ตารางเมตร จำนวน 1 ระบบ เพื่อทดแทนระบบประปาเดิมและพัฒนาคุณภาพน้ำประปาภายในโรงพยาบาลสวนผึ้ง 
       จึงขอเผยแพร่เอกสารประกาศประกวดราคาดังกล่าวให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบ ตามเอกสารด้านล่าง 

       ดาว์นโหลดเอกสารได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1bvcKix61z3nKXpXACgvETfjMiZsBRKhC/view?usp=sharing
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์