Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ระบบโทรศัพท์ขัดข้อง
ภาพประกอบข่าว
     ด้วยระบบสัญญาณโทรศัพท์โรงพยาบาลสวนผึ้ง เกิดเหตุขัดข้อง ซึ่งเบอร์ที่รับแจ้งเหตุฉุกเฉินคือ 032-731805 ไม่สามารถติดต่อได้  
      
      หากมีอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินในช่วงนี้ สามารถแจ้งเหตุได้ที่เบอร์ 083-9881876
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์