Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา
ภาพประกอบข่าว
                 กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ ได้ดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ด้านกายภาพบำบัด) จำนวน 3 รายการ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ด้านกายภาพบำบัด) เพื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสวนผึ้งดังเอกสารแนบด้านล่างนี้ 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1JpmqM7un3Sk_DBrvk8HUwQ9JVkp0mULh/view?usp=sharingbetder
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์