Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ประชาสัมพันธ์การซ้อมแผนรับอบัติเหตุหมู่ ปี 2562
ภาพประกอบข่าว
           งานพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน จัดอบรมโครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ โรงพยาบาลสวนผึ้ง ปี 2562 โดยดำเนินการซ้อมแผน ในวันที่ 1 สิงหาคอม 2562 เวลา 14.00  - 16.00 น. 
           จึงขอเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ปี 2562 พร้อมภาพกิจกรรม และการรายผลโครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ดังเอกสารแนบท้าย


เอกสารรายละเอียดโครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ : https://drive.google.com/open?id=1hjTptG0HQ4yCfj6e5CuybR4WrDlW1DDa KUBET
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์