Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ร่าง ประกวดราคาเครื่องช่วยกระบวนการฟื้นคืนชีพผู้ป่วย
ภาพประกอบข่าว
         ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ จะดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) จัดซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง 
          ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลสวนผึ้ง หรือช่องทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ร่างประกาศเอกสาร : https://drive.google.com/open?id=1t-swmIZkTCkuMzdFMvVXFMTvKj7WfMH1
คุณลักษณเฉพาะ : https://drive.google.com/open?id=1gqjPYkmkCM8LxSyV7mC2XR5PjPUoMlGD
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์