Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ประกาศขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
ภาพประกอบข่าว
             ด้วยจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดของ โรงพยาบาลวนผึ้ง จำนวน 139 รายการ ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการทั่วไป โรงพยาบาลสวนผึ้ง ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เบอร์โทรศัพท์ 032-731-800 - 804 ต่อ 218 หรือ 258 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด ได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1HYmA9E8C19dj7PX2W4LSDNncX-JMwbNp/view?usp=sharing slot938
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์