Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ประกาศแจ้งทำลายเวชระเบียนผู้ป่วย
ภาพประกอบข่าว
               โรงพยาบาลสวนผึ้ง จะทำลายเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ที่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาล เป็นเวลา 5 ปี ทางโรงพยาบาลจึงขอประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งให้เจ้าของประวัติทราบ หากมีความประสงค์จะเก็บประวัติของท่านไว้ สามารถแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองได้ที่งานเวชระเบียน โรงพยาบาลสวนผึ้ง หรือสอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3273 1800 - 4 ต่อ 112 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 jqk41
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์