Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ประชาสัมพันธ์ แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การกีฬา
ภาพประกอบข่าว
              กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ จะดำนเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การกีฬา (เครื่องออกกำลังกายด้านกายภาพบำบัด) จำนวน 8 รายการ ด้วยเงินงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ให้บริการแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการการรักษาที่โรงพยาบาลสวนผึ้ง จึงขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการดำเนินการจัดซื้อ ให้ผู้ที่สนใจได้ทราบ ดังเอกสารแนบท้ายนี้

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ : https://www.dropbox.com/s/buikbuutkvudam5/TrainingEquipment62.pdf?dl=0
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์