Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ประกาศประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย
ภาพประกอบข่าว
                ด้วยกลุ่มงานบริหาร งานพัสดุ จะดำเนินการประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย  ขนาดพื้นที่ 150 ตารางเมตร จำนวน 1 หลังเพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยที่รับการรักษาที่โรงพยาบาลสวนผึ้ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e - bidding) โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดได้ที่ : https://www.dropbox.com/s/4r969ftqyy3d5a3/PR-BuildTTM.pdf?dl=0
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์