Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ประชาสัมพันธ์ งานพัสดุ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ภาพประกอบข่าว
                     ด้วยกลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ด้านกายภาพ) จำนวน 6 รายการ จัดซื้อด้วยเงินงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสวนผึ้ง
                    จึงขอลงประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ขอบเขตของงาน ราคากลางของครุภัณฑ์การแพทย์ดังกล่าวข้างต้นแก่ผู้ที่สนใจได้รับทราบต่อไปดังเอกสารแนบท้ายต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ : https://www.dropbox.com/s/meak04of0q5gkq1/PR-PHY.pdf?dl=0
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์