Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

งานพัสดุ จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
ภาพประกอบข่าว
กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  ด้วยเงินงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลสวนผึ้ง จึงขอลงประกาศเผยแพร่แผนการดำเนินการจัดซื้อ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่สนใจได้รับทราบต่อไป  ดังเอกสารแนบท้ายต่อไปนี้

เอกสารแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ : https://www.dropbox.com/s/owvzd4vg416sp5n/PreOrderPlan.pdf?dl=0
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์