Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

โรงพยาบาลสวนผึ้งรับสมัคร ผู้ช่วยงานรังสีเทคนิค
ภาพประกอบข่าว
ด้วยโรงพยาบาลสวนผึ้ง มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อ จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานรังสีเทคนิค จำนวน 1 ตำแหน่ง  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 1 ตำแหน่ง 
 1. อัตราจ้างเป็นรายวัน วันละ 370 บาท  (ไม่รวม OT)
 2. ไม่จำกัดเพศอายุระหว่าง 20 - 45 ปี
 3. วุฒิการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
 4. หากมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. หากมีทักษาการเคลี่ยนย้าย / ทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีสุขภาพร่ายกายแข็งแรงไม่เป็นผู้ทุพพลภาพหรือเป็นโรคร้ายแรงตามที่กฎหมายกำหนด
 7. มีภูมิลำเนา ภายในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง - บ้านคา - หรือพื้นที่ใกล้เคียง

ผู้ประสงค์สมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสวนผึ้ง ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2651  ถึงวันที่  12 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ  (เว้นวันหยุดราชการ) 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดได้ที่ : https://www.dropbox.com/s/syaaw93jyirm2di/OC-XRAY.pdf?dl=0
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์