Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ประชาสัมพันธ์ งานพัสดุ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ภาพประกอบข่าว
                  ด้วยกลุ่มงานการจัดการ งานพัสดุ จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปริมตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 คัน ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลเพื่อใช้ในราขการที่โรงพยาบาลสวนผึ้ง สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารตามที่อยู่ด้านล่างนี้ 

ดาวน์โหลดเอกสารที่ :  https://www.dropbox.com/s/0vyh6u4evtrqoch/PRE-CAR-27082018.pdf?dl=0
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์