Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ประกาศราคากลางเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด
ภาพประกอบข่าว
            กลุ่มงานบริหารทั่วไป  งานพัสดุ จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเด็กทารกแรกเกิด จำนวน 1 เครื่อง  
           จึงขอลงประกาศราคากลาง พร้อมกับร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนและผู้ขายที่สนใจได้รับทราบ ดังรายละเอียดตามเอกสารต่อไปนี้

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  :  https://www.dropbox.com/s/ro7r6v33gg6ttps/PR-RadiantWarmer.pdf?dl=0
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์