Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

งานพัสดุ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ภาพประกอบข่าว
    ด้วยจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง  จำนวน 1 รายการ ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสวนผึ้ง เพื่อใช้ในราชการที่โรงพยาบาลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ็ง  จังหวัดราชบุรี
   โดยกำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ถึง  6 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.00 น. ณ งานพัสดุ  โรงพยาบาลสวนผึ้ง  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของโรงพยาบาลสวนผึ้ง
   ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคา  จะต้องยื่นซองสอบราคาก่อนกำหนดวันเปิดซองสอบราคา  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ  โรงพยาบาลสวนผึ้ง  อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559  ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2559  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข (032)364496-8 ต่อ 218,258  ในวันและเวลาราชการ

สามารถได้ดาว์นโหลดรายละเอียดได้ที่ : https://www.dropbox.com/s/kxzupm0wicppluf/PR-VAN.pdf?dl=0
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์