Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ประชาสัมพันธ์ งานพัสดุจัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย
ภาพประกอบข่าว
ด้วยกลุ่มงานการจัดการ งานพัสดุ จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย (Bedside Monitor) จำนวน 2 เครื่อง  ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลสวนผึ้ง จึงดำเนินการลงประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและผู้ขายที่สนใจได้รับทราบต่อไป
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์