Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

โรงพยาบาลสวนผึ้ง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ภาพประกอบข่าว
ด้วยโรงพยาบาลสวนผึ้ง มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลสวนผึ้ง ด้วยเงินบำรุง จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา ดังนี้  
1. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา  
2. นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
3. นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา  
4. ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา  
  ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียด และหลักฐานการยื่นใบสมัคร ได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้  

ดาวน์โหลดเอกสาร : https://www.dropbox.com/s/cmb6vsvsg0pdglz/JobPosting2.pdf?dl=0

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลสวนผึ้ง   
โทรศัพท์ 032-364496 ต่อ 148 
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์