Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

โรงพยาบาลสวนผึ้ง จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง
ภาพประกอบข่าว
ตามที่กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลสวนผึ้ง จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง จากเงินบำรุงโรงพยาบาลสวนผึ้ง เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลให้กับประชาชนและผู้ขายที่สนใจให้ได้รับทราบ...

ดาว์นโหลดเอกสารรายละเอียดได้ที่ : https://www.dropbox.com/s/9jz7xn1u6ng2xnf/Vacuum.pdf?dl=0
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์