Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ประกาศทำลายเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วย
ภาพประกอบข่าว
                  โรงพยาบาลสวนผึ้ง จะทำลายเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วย  โดยเป็นแฟ้มประวัติการรักษาของผู้ป่วยตั้งแต่ปี 2546 - 2553 ที่ขาดการติดต่อเกิน 5 ปี หากท่านมีความประสงค์ให้ทางโรงพยาบาลเก็บรักษาแฟ้มเวชระเบียน  กรุณาติดต่อแผนกเวชระเบียน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกเวชระเบียน โรงพยาบาลสวนผึ้ง โทร 032-364496 - 8 ต่อ 112
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์