Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

แพทย์ชนบท 5 จังหวัดชายแดนใต้ ประกาศมาตรการ"ลาออก" ค้านใช้มาตรการ P4P
ภาพประกอบข่าว
สืบเนื่องจากการนัดประชุมหารือเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และกำหนดท่าทีของแพทย์ชนบท 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้หารือร่วมกันที่อำเภอหาดใหญ่เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 ภายหลังคณะรัฐมนตรีและมีมติเห็นชอบเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายให้แก่บุคลากร และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ สาธารณสุขเป็นแบบ ค่าตอบแทนตามระบบ (P4P) และเริ่มมีผลวันที่ 1 เมษายน 2556 นี้ กลุ่มแพทย์ชนบท จึงออกแถลงการณ์ระบุว่า

แม้ว่าแพทย์ชนบทในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และอำเภอชายแดนของจังหวัดสงขลา จะยังคงได้รับเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเช่นเดิมโดยไม่ต้องทำ P4P แต่เนื่องจากการเบิกค่าตอบแทนจาก P4P จะทำให้เกิดผลเสียในระยะยาวต่อระบบสุขภาพ ทำให้การแพทย์เป็นการแพทย์พานิชย์ จริยธรรมแห่งวิชาชีพเสื่อมลง เกิดการขาดแคลนบุคลากรในชนบท  ใช้การแบ่งแยกเพื่อปกครอง เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความเสื่อมที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแสดงจุดยืนที่ไม่เห็นด้วยต่อการใช้มาตรการจ่ายค่าตอบแทนตามระบบ P4P แพทย์ชนบท 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอยืนยันมาตรการอารยะขัดขืน ต่อกระทรวงสาธารณสุข โดย

1.ไม่ร่วมทำงานในฐานะกรรมการในระดับเขตและระดับกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้จะมีการลาออกอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป
2.ไม่ร่วมกิจกรรมทั้งหมดที่ทางกระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้นตั้งแต่ระดับเขตขึ้นไป
3.ไม่เข้าร่วมกับกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการประชุมชี้แจง P4P
4.ไม่รับการตรวจราชการในระดับเขตขึ้นไป 

ทั้งนี้จะมีการประชุมเพื่อทำความเข้าใจกับสมาชิกแพทย์ชนบท  5 จังหวัดชายแดนใต้ ที่โรงพยาบาลบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 4 เมษายน 2556  ทางแพทย์ชนบท 5 จังหวัดชายแดนใต้ยืนยันว่า มาตรการทั้งหมดนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดูแลผู้ป่วย แพทย์ชนบทจะยังคงดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่

ที่มา ThaiPBS
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์