Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

สธ.เดินหน้าแนวทางจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน
ภาพประกอบข่าว
นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เตรียมเชิญตัวแทน โรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการแบ่งพื้นที่ และกรอบอัตราค่าตอบแทนต่างๆ ตามแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน หรือ P4P อีกครั้ง

ทั้งนี้จะรวบรวมข้อเสนอให้กับรองนายกรัฐมนตรีในวันที่ 29 มี.ค.นี้ ก่อนนำเข้าครม.สัญจร วันที่ 30-31 มี.ค.นี้ เพื่อพิจารณา ให้ทันตามกรอบระยะแรกในวันที่ 1 เม.ย.นี้

นพ.ณรงค์ กล่าวถึงแนวทางการจ่ายค่าตอบแทน แบบ P4P ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยให้จ่ายแบบผสมผสาน

ทั้งการจ่ายตามภาระงาน หรือ  P4P และเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายคงเดิมในพื้นที่เฉพาะ หรือ พื้นที่ทุรกันดาร ซึ่งการจ่ายลักษณะดังกล่าวแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1.พื้นที่ชุมชนเมือง 2.พื้นที่ปกติ 3.พื้นที่เฉพาะ 1 และสุดท้ายพื้นที่เฉพาะ 2 โดยพื้นที่เฉพาะ 1 จะเป็นโรงพยาบาลพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร รวมทั้งตามเกาะต่างๆ , ส่วนพื้นที่เฉพาะ 2 เป็นพื้นที่ทุรกันดารในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่มา ThaiPBS
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์