Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

กรมควบคุมโรคยันเชื้อไวรัสโรคมือเท้าปาก ไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่
ภาพประกอบข่าว
นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ  ผู้อำนวยการสำนักโรคอุบัติใหม่ โฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การพบการระบาดโรคมือเท้าปากที่เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กขณะนี้ยืนยันเชื้อไวรัสที่เกิดขึ้นไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่ หรือการกลายพันธุ์ เนื่องจากโรคมือ เท้า ปากที่ พบเกิดจากทั้งเอนเทอโรไวรัส 71 ค็อกซากี่ เอ 6 และเอ 16  ตอนนี้พบค็อกซากี่ เอ 6 มากที่สุด ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ เพราะเชื้อไวรัสเหล่านี้อยู่ในธรรมชาติและหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงการระบาดไปทุกปี และเชื้อค็อกซากี่ เอ 6 ไม่ได้รุนแรงจนทำให้เสียชีวิต ส่วนที่พบเด็กชั้นประถมที่อายุต่ำกว่า 12 ปีป่วย ถือเป็นเรื่องปกติ เพราะตามหลักเกณฑ์การป่วยจะพบในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี และพบการระบาดมากสุดในกลุ่มเด็กต่ำกว่า 5 ปี

ทั้งนี้ โรงเรียนที่พบเด็กป่วยและมีการปิดโรงเรียนเพื่อทำความสะอาดถือว่าน่าชื่นชม เพราะจะสกัดกั้นการระบาด ส่วนบางโรงเรียนที่เคยปิดทำความสะอาดแต่ยังพบเด็กป่วยอยู่ ก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ รวมถึงมาตรการที่ สธ.ทำร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ คือการคัดกรองเด็กตรวจมือ กระพุ้งแก้มเด็ก ก่อนเข้าเรียน ว่ามีบาดแผล หรือมีไข้หรือไม่

สำหรับสถานการณ์ระบาดของโรค พบผู้ป่วย 13,918 คน ถือว่าอยู่ในช่วงระบาดสูงสุด เชื่อว่าจะระบาดต่อเนื่องอีก 4-6 สัปดาห์ อัตราการป่วยจะค่อย ๆ ลดลง ขอประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนก อย่างไรก็ดีขอให้ผู้ปกครองหมั่นสังเกตบุตรหลานหากมีไข้สูงเกิน 3 วัน คลื่นไส้ มีตุ่มน้ำตามฝ่ามือ เท้า ควรพบแพทย์ทันที สิ่งสำคัญต้องดูแลสุขอนามัยของเด็กที่ต้องสะอาดและปลอดภัย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวไทย
โพสต์โดย admin
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์