Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ปลูกต้นไม้คนละต้น รับพันธุ์ไม้ผลกลับไปปลูกที่บ้านอีก 1 ต้น
ภาพประกอบข่าว
องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี  ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการอนุรักษ์แหล่งน้ำและฟื้นฟูป่าไม้  ตามแนวพระราชดำริฯ  ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2554  เวลา 08.00 น. ณ ป่าชุมชน (อ่างเก็่บน้ำพุหิน) หมู่ที่ 1 ตำบลตะนาวศรี  ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอเป็นประธานในพิธีเปิดตามโครงการดังกล่าว  และยังมอบพันธุ์ไม้ผลสำหรับกลับไปปลูกที่บ้านอีกด้วย
โพสต์โดย webmaster
โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์