Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับที่ หัวข้อข่าว อ่าน
#### งานพัสดุ จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี ชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ 381
#### การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา(โลชั่นทากันยุง) 393
0148 รับสมัครบุคลากร เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลสวนผึ้ง 996
0147 งานพัสดุจะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและโปรแกรมจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วย 313
0146 ประชาสัมพันธ์ งานพัสดุจัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย 514
0145 โรงพยาบาลสวนผึ้ง จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องวัดความดันแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 636
0144 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 หลัง 644
0143 โรงพยาบาลสวนผึ้ง จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องชุดส่องหลอดลม จำนวน 1 ชุด 1098
0142 โรงพยาบาลสวนผึ้ง จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง 899
0141 โรงพยาบาลสวนผึ้ง จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา (Spo2 Spot check) จำนวน 1 เครื่อง 927
0140 โรงพยาบาลสวนผึ้ง จะดำเนินการจัดซื้อเครื่อง Shortwave จำนวน 1 เครื่อง 942
0139 โรงพยาบาลสวนผึ้ง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 945
0138 โรงพยาบาลสวนผึ้ง จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง 767
0137 โรงพยาบาลสวนผึ้ง จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง 496
0136 โรงพยาบาลสวนผึ้ง จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง 798
0135 ประกาศทำลายเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วย 976
0134 ประกาศผู้รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาและสถานที่ 658
0133 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป 996
0132 สธ.เฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 รุนเเรงเท่าโรคซาร์ส 966
0131 แพทย์เตือนระวัง โรคลิชมาเนีย โรคอุบัติใหม่ในประเทศไทย!! 1487
0130 การทำลายแฟ้มประวัติการรักษาของผู้ป่วย 1474
0129 รพ.สวนผึ้ง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1537
ทั้งหมด 188 รายการ  แสดงหน้าละ 20 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์