Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับที่ หัวข้อข่าว อ่าน
#### งานพัสดุ จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี ชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ 1083
#### การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา(โลชั่นทากันยุง) 1092
0148 งานพัสดุ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 950
0147 รับสมัครบุคลากร เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลสวนผึ้ง 2245
0146 งานพัสดุจะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและโปรแกรมจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วย 846
0145 ประชาสัมพันธ์ งานพัสดุจัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย 1056
0144 โรงพยาบาลสวนผึ้ง จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องวัดความดันแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 1241
0143 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 หลัง 1220
0142 โรงพยาบาลสวนผึ้ง จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องชุดส่องหลอดลม จำนวน 1 ชุด 1661
0141 โรงพยาบาลสวนผึ้ง จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง 1529
0140 โรงพยาบาลสวนผึ้ง จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา (Spo2 Spot check) จำนวน 1 เครื่อง 1526
0139 โรงพยาบาลสวนผึ้ง จะดำเนินการจัดซื้อเครื่อง Shortwave จำนวน 1 เครื่อง 1551
0138 โรงพยาบาลสวนผึ้ง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1675
0137 โรงพยาบาลสวนผึ้ง จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง 1360
0136 โรงพยาบาลสวนผึ้ง จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง 1063
0135 โรงพยาบาลสวนผึ้ง จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง 1381
0134 ประกาศทำลายเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วย 1600
0133 ประกาศผู้รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาและสถานที่ 1271
0132 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1607
0131 สธ.เฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 รุนเเรงเท่าโรคซาร์ส 1566
0130 แพทย์เตือนระวัง โรคลิชมาเนีย โรคอุบัติใหม่ในประเทศไทย!! 2069
0129 การทำลายแฟ้มประวัติการรักษาของผู้ป่วย 2066
ทั้งหมด 188 รายการ  แสดงหน้าละ 20 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์