Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับที่ หัวข้อข่าว อ่าน
#### งานพัสดุ จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี ชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ 251
#### การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา(โลชั่นทากันยุง) 247
0141 โรงพยาบาลสวนผึ้ง จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา (Spo2 Spot check) จำนวน 1 เครื่อง 806
0140 โรงพยาบาลสวนผึ้ง จะดำเนินการจัดซื้อเครื่อง Shortwave จำนวน 1 เครื่อง 819
0139 โรงพยาบาลสวนผึ้ง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 765
0138 โรงพยาบาลสวนผึ้ง จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง 644
0137 โรงพยาบาลสวนผึ้ง จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง 376
0136 โรงพยาบาลสวนผึ้ง จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง 686
0135 ประกาศทำลายเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วย 872
0134 ประกาศผู้รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาและสถานที่ 536
0133 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป 866
0132 สธ.เฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 รุนเเรงเท่าโรคซาร์ส 851
0131 แพทย์เตือนระวัง โรคลิชมาเนีย โรคอุบัติใหม่ในประเทศไทย!! 1367
0130 การทำลายแฟ้มประวัติการรักษาของผู้ป่วย 1348
0129 รพ.สวนผึ้ง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1429
0128 กระทรวงสาธารณสุข เตรียมปฏิรูประบบ เน้นกระจายอำนาจสู่พื้นที่บริการ 1755
0127 รัฐบาลเดินหน้าโครงการฝากท้องทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ์ 2198
0126 สธ.สั่งเฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก หลังมีแนวโน้มระบาดเพิ่ม 1610
0125 สธ.วางแผนเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับผลกระทบจากการเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ภายในกันยายน 2556 1253
0124 สธ.เร่งประเมินลูกจ้างชั่วคราวบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โดยให้มีสัญญาจ้าง 1 ตุลาคม 2556 1163
0123 สปสช.ชงแผนยุทธศาสตร์โรคไต 5 ปี เน้นส่งเสริมล้างไตทางช่องท้อง คุมเบาหวาน-ความดันสูง 1266
0122 พัฒนาระบบแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุและผู้บกพร่องทางการได้ยิน นำร่องทดสอบ 7 จังหวัด 1204
ทั้งหมด 181 รายการ  แสดงหน้าละ 20 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์