Login    Facebook Sphospital  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา บริการจากเรา รับเรื่องร้องเรียน กระดานสนทนา ผลงานดีเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับที่ หัวข้อข่าว อ่าน
#### งานพัสดุ จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดสี ชนิดหิ้วถือ 2 หัวตรวจ 841
#### การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา(โลชั่นทากันยุง) 871
0141 โรงพยาบาลสวนผึ้ง จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง 1333
0140 โรงพยาบาลสวนผึ้ง จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา (Spo2 Spot check) จำนวน 1 เครื่อง 1328
0139 โรงพยาบาลสวนผึ้ง จะดำเนินการจัดซื้อเครื่อง Shortwave จำนวน 1 เครื่อง 1344
0138 โรงพยาบาลสวนผึ้ง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1460
0137 โรงพยาบาลสวนผึ้ง จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง 1169
0136 โรงพยาบาลสวนผึ้ง จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง 881
0135 โรงพยาบาลสวนผึ้ง จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง 1196
0134 ประกาศทำลายเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วย 1391
0133 ประกาศผู้รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาและสถานที่ 1080
0132 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1415
0131 สธ.เฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 รุนเเรงเท่าโรคซาร์ส 1370
0130 แพทย์เตือนระวัง โรคลิชมาเนีย โรคอุบัติใหม่ในประเทศไทย!! 1896
0129 การทำลายแฟ้มประวัติการรักษาของผู้ป่วย 1864
0128 รพ.สวนผึ้ง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1994
0127 กระทรวงสาธารณสุข เตรียมปฏิรูประบบ เน้นกระจายอำนาจสู่พื้นที่บริการ 2252
0126 รัฐบาลเดินหน้าโครงการฝากท้องทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ์ 2873
0125 สธ.สั่งเฝ้าระวังโรคมือเท้าปาก หลังมีแนวโน้มระบาดเพิ่ม 2101
0124 สธ.วางแผนเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับผลกระทบจากการเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ภายในกันยายน 2556 1753
0123 สธ.เร่งประเมินลูกจ้างชั่วคราวบรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โดยให้มีสัญญาจ้าง 1 ตุลาคม 2556 1692
0122 สปสช.ชงแผนยุทธศาสตร์โรคไต 5 ปี เน้นส่งเสริมล้างไตทางช่องท้อง คุมเบาหวาน-ความดันสูง 1876
ทั้งหมด 181 รายการ  แสดงหน้าละ 20 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

โรงพยาบาลสวนผึ้ง เลขที่ 152 หมู่ 5 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180  โทร. 0-3273-1800-2 โทรสาร 0-3273-1818  อีเมล์ sph.hospitals@gmail.com   พัฒนาโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์